De SPSS begeleider waar je wél wat aan hebt

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

De meest gebruikte toetsen in SPSS

SPSS kent vele functies, toetsen en opties. Er zijn duizende statistische toetsen en varianten. Toch zijn er slechts enkele toetsen die je écht moet kennen. Het is zelfs zo dat de enkele toetsen die je moet kennen, heel vaak zal moeten gebruiken. Redelijk overzichtelijk dus, gelukkig maar.

​Je gebruikt descriptive statistics wanneer je gemiddelden en/of standaard deviaties (van schaalvariabelen) of frequenties of percentages (van categorische variabelen) wilt weten. Deze toetsen vind je onder het kopje “analyze–> descriptive statistics in SPSS.

Met toetsende statistiek bedoelen we het vergelijken van gemiddelden (t-testen/ANOVA’s), percentages (chi²), hellingshoeken (regressie). Deze toetsen vind je onder het tabje “analyze” in SPSS. We willen dan met 95% zekerheid kunnen stellen dat groepen van elkaar verschillen of dat verbanden bestaan. Voor uitleg over deze toetsen druk op de links hierboven.

Validiteit en betrouwbaarheid zijn 2 van 3 pilaren van onderzoek (de derde is representativiteit). Validiteit wil zeggen: meet ik wat ik wil meten? We meten lengte bijvoorbeeld met een meetlat en niet met een weegschaal. Betrouwbaarheid is hoe consistent onze metingen zijn. Bijvoorbeeld als ik op een weegschaal ga staan en 75 kg weeg, dan moet ik drie seconden later weer 75 kg wegen als ik er op ga staan. Zo niet, dan is er sprake van meetfout.

Betrouwbaarheid van een schaal bepalen we met de Cronbach’s Alpha. Dat wil zeggen dat verschillende vragen die hetzelfde meten op consistentie manier beantwoord worden.

De validiteit van een schaal bepalen we met een factoranalyse. We bekijken dan of de vragen die bij construct 1 (bijv: geluk) horen daadwerkelijk samenhang tonen (convergente validiteit). Ook bekijken we of vragen die bij verschillende constructen horen (bijv: geluk vs. pestgedrag) ook daadwerkelijk geen samenhang tonen.

Beide toetsen vind je onder het menu “Analyze” in SPSS. Voor uitleg over deze toetsen druk op de links hierboven.

Kom je er niet uit met de toetsen in SPSS? Check dan onze online spoedbegeleiding of wat we nog meer voor je kunnen betekenen!

Voor als je met je handen in het haar zit!

Toets keuze en berekening (statistiek en SPSS)

Is statistiek zowat Chinees voor je? Geen nood, wij helpen je om de juiste toetsen te kiezen en te te begrijpen zodat jij weer verder kan

Nodige bevestiging in je keuzes

Statistiek onder de knie krijgen betekent veel keuzes en fouten maken. Wij bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een statistiektentamen kan voor veel stress zorgen. We gaan samen aan de slag zodat jij klaar bent voor dat tentamen gaat!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

Wat kan je verwachten van de statistiekbegeleider

Onze methode in één minuut

0 studenten
(meer zelfs) zijn je voorgegaan
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding