Toetsen SPSS

SPSS toetsen overzicht

De Meest Gebruikte Toetsen in SPSS

SPSS kent vele functies, toetsen en opties. Er zijn duizende statistische toetsen en varianten. Toch zijn er slechts enkele toetsen die je écht moet kennen. Het is zelfs zo dat de enkele toetsen die je moet kennen, heel vaak zal moeten gebruiken. Redelijk overzichtelijk dus, gelukkig maar.  

Overzicht Toetsen SPSS

Descriptive Statistics: Overzicht uitleg

​Je gebruikt descriptive statistics wanneer je gemiddelden en/of standaard deviaties (van schaalvariabelen) of frequenties of percentages (van categorische variabelen) wilt weten. Deze toetsen vind je onder het kopje "analyze--> descriptive statistics in SPSS. 

Toetsende Statistiek: Overzicht uitleg

Met toetsende statistiek bedoelen we het vergelijken van gemiddelden (t-testen/ANOVA's), percentages (chi²), hellingshoeken (regressie). Deze toetsen vind je onder het tabje "analyze"in SPSS. We willen dan met 95% zekerheid kunnen stellen dat groepen van elkaar verschillen of dat verbanden bestaan. Voor uitleg over deze toetsen druk op de links hierboven. 

Validiteit & Betrouwbaarheid: Overzicht uitleg

Validiteit en betrouwbaarheid zijn 2 van 3 pilaren van onderzoek (de derde is representativiteit). Validiteit wil zeggen: meet ik wat ik wil meten? We meten lengte bijvoorbeeld met een meetlat en niet met een weegschaal. Betrouwbaarheid is hoe consistent onze metingen zijn. Bijvoorbeeld als ik op een weegschaal ga staan en 75 kg weeg, dan moet ik drie seconden later weer 75 kg wegen als ik er op ga staan. Zo niet, dan is er sprake van meetfout. 

Betrouwbaarheid van een schaal bepalen we met de Cronbach's Alpha. Dat wil zeggen dat verschillende vragen die hetzelfde meten op consistentie manier beantwoord worden. 

De validiteit van een schaal bepalen we met een factoranalyse. We bekijken dan of de vragen die bij construct 1 (bijv: geluk) horen daadwerkelijk samenhang tonen (convergente validiteit). Ook bekijken we of vragen die bij verschillende constructen horen (bijv: geluk vs. pestgedrag) ook daadwerkelijk geen samenhang tonen. 

Beide toetsen vind je onder het menu "Analyze" in SPSS. Voor uitleg over deze toetsen druk op de links hierboven.

Begrijp je het nog niet helemaal? 

Neem contact op via het onderstaande formulier en voorkom onnodige studievertraging. Je hebt binnen 24 uur een afspraak met een van onze ervaren begeleiders.  ​

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment:

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x