Hoe werken T-Testen? Begrip en interpretatie

t testen

Wat is de t-test?

De t-test vergelijkt gemiddelde(s) en wordt gebruikt om hypotheses te toetsen. De t-testen zijn alleen geschikt voor 1 of 2 groepen.

Wanneer gebruik je de t-test?

De t-test wordt gebruikt om:

  1. twee groepen met elkaar te vergelijken (Independent samples t-test)
  2. één groep op 2 momenten te vergelijken (Paired samples t-test)
  3. één groep met een 0-hypothese oftewel een gegeven gemiddelde (one sample t-test) te vergelijken.
T-testen

Voorbeelden van de t-test

Independent samples t-test

Je hebt 2 klassen (klas A & klas B) en je wilt weten of klas A gemiddeld beter scoort op de wiskundetoets dan klas B. Je toets dan de hypothese: scoort klas A hoger dan klas B op de wiskundetoets?

Klik hier voor een voorbeeld van output van de independent samples t-test!

Paired samples t-test

Klas C krijgt een wiskundecursus. Je wilt weten of klas C beter scoort op wiskundetoets na de cursus dan voor ze de cursus hebben gevolgd. Klas C maakt op 2 momenten een wiskunde toets. Een toets voor ze de cursus hebben gevolgd (moment 1) en na de cursus (moment 2). Je toets dus de hypothese: scoort klas C hoger op de wiskundetoets na (moment 2) een wiskundecursus dan voor de cursus (moment 1)?

Klik hier voor een voorbeeld van output van de paired samples t-test!

One sample t-test
Een wiskundetoets wordt landelijk afgenomen en het landelijk gemiddelde is een 6. Je wilt onderzoeken of klas D hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. Je toetst de hypothese: scoort klas D hoger dan een 6?

Klik hier voor een voorbeeld van output van de one sample t-test!

Waar moet je mee oppassen bij de t-test?

De t-test is een veel gebruikte en nuttige test. De test is echter alleen vrij “simpel”. Daarmee bedoel ik te zeggen dat het een rechttoe rechtaan toets is. Dat er verschil zit tussen 2 klassen is natuurlijk niet de hele waarheid. Misschien zitten er in één van de 2 klassen toevallig een aantal leerlingen die een bovengemiddelde intelligentie hebben die het gemiddelde van de hele klas omhoog trekken. De t-test houdt nergens rekening mee behalve met het onderscheid tussen de 2 groepen. Daarom is het ook héél belangrijk om de spreiding van de scores kritisch te analyseren. Pas dus ook op om, op basis van enkel t-testen, een conclusie te trekken. Dat de ene klas beter is dan een andere klas wil niet zeggen dat de lesmethode verschillen maar enkel dat er verschil is tussen de klassen. Een scriptie die enkel bestaat uit t-testen is dus statistisch niet bijzonder sterk.

Begrijp je het nog niet helemaal? 

Neem contact op via het onderstaande formulier en voorkom onnodige studievertraging. Je hebt binnen 24 uur een afspraak met een van onze ervaren begeleiders.  ​

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x