De Regressie Analyse Uitgelegd

regressie analyse

​Wat is de regressie analyse?

De regressie analyse kijkt of er een (voorspellend) verband is. Dit wordt gedaan op basis van de correlatie van de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. De regressie wordt gebruikt om hypotheses te toetsen. De enkelvoudige regressie analyse maakt gebruik van continue data (schaalvariabelen).

Wanneer gebruik je een regressie?

Je gebruikt de regressie analyse om te toetsen of een onafhankelijke variabele invloed heeft op een afhankelijke variabele. Tevens wordt getest of dit een positief of een negatief effect is.

Voorbeeld van een regressie

Je wilt onderzoeken of intelligentie (onafhankelijk) invloed heeft op het tentamencijfer (afhankelijk). Je toetst dan de hypothese: Hoe hoger de intelligentie hoe hoger het tentamencijfer (of intelligentie heeft een positieve invloed op het tentamencijfer).

Waar moet je mee oppassen bij de regressie analyse?

Net als de t-test en de ANOVA is de enkelvoudige regressie analyse een veel gebruikte en nuttige test maar met de beperking dat deze vrij simpel is. Er zijn, zoals in het voorbeeld, veel meer factoren die meespelen met de hoogte van het tentamencijfer dan de intelligentie. De enkelvoudige regressie analyse zegt dus iets maar zeker niet alles over het verband tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. De kans is dus zeker aanwezig dat het verband verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

Let op! Zorg dat de data die je gaat gebruiken, continue of ordinaal zijn. Dus bijvoorbeeld leeftijd, IQ-score, mening (gemeten met minimaal een 5-punt likertschaal), tentamencijfer of lengte in cm. Dit is vooral belangrijk voor je afhankelijke variabele. Heb je namelijk (per ongeluk) een categorische variabele, bijvoorbeeld wel of niet slagen voor een tentamen, als afhankelijke variabele krijg je dan te maken met een logistische regressie. Dit is natuurlijk geen ramp. De logistische variant werkt op een andere manier en is veel lastiger interpreteerbaar. Deze zit niet in het “basispakket” van de meeste SPSS cursussen  op universiteiten en HBO’s of de standaard SPSS-boeken. 

Begrijp je het nog niet helemaal? 

Neem contact op via het onderstaande formulier en voorkom onnodige studievertraging. Je hebt binnen 24 uur een afspraak met een van onze ervaren begeleiders.  ​

 

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x