FAQ's

Veelgestelde vragen

Gratis adviesgesprek

Algemeen

Q: Wat zijn consulten?
A: Afstudeerbegeleider werkt met consulten. 1 consult duurt één academisch uur, ofwel 50 minuten. Hier is voor gekozen omdat de ervaring leert dat dit meestal voldoende is voor studenten om weer verder te kunnen met hun scriptie. En zo kunnen wij de prijzen zo laag mogelijk houden. Kijk hier voor onze prijzen.
Q: Hoe kan ik een afspraak inplannen?
A: Afspraken dienen van tevoren te worden ingepland. Dit kan zowel telefonisch, per mail of na een consult. Wij zijn flexibel, maar houd wel rekening met mogelijke drukte en plan daarom tijdig je afspraak in.
Q: Hoe kan ik voorkomen dat mijn consult in rekening wordt gebracht, wanneer ik deze wil afzeggen?
A: Je dient een consult minimaal 1 werkdag (24 uur) voor aanvang van de afspraak te annuleren. Dit is met uitzondering van het weekend, dat zijn geen werkdagen. Wanneer bijvoorbeeld, jouw afspraak op maandag plaatsvindt, dien je deze dus al op vrijdag af te zeggen. Helaas zijn wij anders genoodzaakt één consult in rekening te brengen. Afzeggen kan alleen per e-mail, via info@afstudeerbegeleider.nl.
Q: Wat is het privacybeleid/vertrouwelijkheidsbeleid?
A: Scripties en andere (privé)zaken die je met ons bespreekt, worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Begeleiding

Q: Wat is de werkwijze van Afstudeerbegeleider?
A: Ons uitgangspunt is de ontwikkeling van mensen. We streven er dan ook naar dat je uiteindelijk de stof zelf gaat begrijpen en kan toepassen. In geen enkel geval maken wij jouw opdrachten, schrijven we je scriptie of voeren we een analyse voor je uit. Wij gaan samen met jou aan de slag en leggen je de stof helder en begrijpelijk uit, zodat je uiteindelijk inziet wat je moet doen en hoe je het moet doen.
Q: Hoe maken jullie een juiste inschatting van het benodigde aantal uren?
A: Onze inschatting van het benodigde aantal uren baseren we op de gemiddelde student. We kunnen altijd van deze standaard inschatting afwijken, aangezien er factoren kunnen meespelen waar wij geen invloed op hebben (zoals de wensen van je scriptiebegeleider, jouw analytisch vermogen of privéomstandigheden). Het benodigde aantal uren is afhankelijk van de student en de moeilijkheidsgraad van de opdracht. Een richtlijn: het bijbrengen van basiskennis van SPSS en statistiek duurt gemiddeld 4 tot 5 consulten. Tevens is het mogelijk om eerst voor een los consult te komen en vanuit daar de mogelijkheid tot meer uren begeleiding te bespreken.
Q: Kunnen jullie mijn scriptie redigeren?
A: Het team van Afstudeerbegeleider redigeert zelf geen scripties. Wel werken wij samen met een professioneel taalbureau, waar je jouw scriptie kan laten redigeren in het Nederlands en het Engels. Kijk hier voor meer informatie.
Q: Kunnen jullie mij garanderen dat ik met een voldoende slaag voor mijn tentamen of mijn scriptie?
A: We zetten ons uiteraard volledig in om jou te helpen bij je scriptie of tentamen. Wij begeleiden je intensief, zodat jij in staat bent om te slagen voor je tentamen of om een goede scriptie in te leveren. We ondersteunen je natuurlijk bij je voorbereiding op je tentamen, of tot aan de laatste loodjes van je scriptie. We kunnen helaas niet garanderen dat je slaagt of dat je scriptie voldoende wordt beoordeeld. Hier hebben immers ook andere factoren, die wij niet kunnen controleren, invloed op (zoals veranderende criteria vanuit je opleiding). Een scriptie of tentamen blijft te allen tijde het werk en de verantwoordelijkheid van een student.
Q: Geeft Afstudeerbegeleider begeleiding via telefoon of e-mail?
A: Wij geven doorgaans geen begeleiding via de telefoon of e-mail, als je met ons geen face-to-face contact hebt gehad. Als je bij ons begeleiding op kantoor krijgt, kunnen we specifieke inhoudelijke vragen beantwoorden over de telefoon of via de mail. Als dit een telefoongesprek van enkele (maximaal 5) minuten is, wordt dit niet in rekening gebracht. Ook e-mails die binnen enkele (maximaal 5) minuten kunnen worden beantwoord, worden niet in rekening gebracht. Inhoudelijke gesprekken of e-mails worden daarna per kwartier doorberekend.
Q: Geeft Afstudeerbegeleider begeleiding via skype?
A: Ja, het is mogelijk om via join.me op afstand de begeleiding in te plannen. Dit raden wij vooral aan voor losse sessies met betrekking tot jouw scriptie.
Q: Mijn consult loopt uit, wordt dit in rekening gebracht?
A: Ja, wanneer een consult uitloopt, omdat je nog vragen wilt stellen of een bepaald leerstuk nog een keer uitgelegd wilt krijgen, wordt dit per kwartier extra in rekening gebracht. Dit is natuurlijk niet het geval wanneer het consult uitloopt door een oorzaak buiten jouw toedoen. We adviseren studenten altijd alert te zijn op hun urenstatus, om latere misverstanden te voorkomen. Check dus altijd na afloop van een consult hoelang je hebt gezeten met de expert.
Q: Wat gebeurt er in het geval van ziekte en/of uitval van begeleiders?
A: Wanneer een begeleider uitvalt, zorgen wij, in overleg met de student en in alle redelijkheid, voor een gelijkwaardige vervanging.
Q: Wat gebeurt er met mijn data?
A: Tijdens de begeleiding maken wij gebruik van Dropbox, zodat we altijd jouw laatste versie van je databestand hebben. Aan het eind van de begeleiding kan je zelf je databestanden verwijderen of overnemen uit Dropbox.

Betaling

Q: Wanneer krijg ik de factuur?
A: Nadat de kennismaking heeft plaatsgevonden kan er een afspraak gemaakt worden voor het eerste consult. Na het elk consult krijg je een factuur via email.
Q: Wanneer moet de factuur voldaan zijn?
A: Binnen 7 dagen na factuurdatum dien je het bedrag over te maken op rekeningnummer 14.55.91.921 t.n.v. Afstudeerbegeleider.nl en o.v.v. het factuurnummer.
Q: Kan ik in termijnen betalen?
A: Dit is mogelijk indien op voorhand afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
Q: Zijn de kosten inclusief BTW?
A: Omdat Afstudeerbegeleider een onderwijs ondersteund bureau is, betaal je bij ons geen BTW.
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact