De MANOVA, Hoe Het Werkt

manova

Wat is de MANOVA?

MANOVA staat voor multivariate analysis of variance. Verschilt met de (two-way) ANOVA, dat je naast meerdere onafhankelijke variabelen, de groepen kan toetsen op meerdere afhankelijke variabelen,die wel gerelateerd aan elkaar moeten zijn.

Wanneer gebruik je de MANOVA?

Wanneer je 2 of meer groepen met elkaar wilt vergelijken in combinatie met één of meer onafhankelijke variabelen op basis van gemiddelden van meerdere afhankelijke variabelen. Op deze manier worden de hoofdeffecten voor elkaar en op de interactie-effecten gecontroleerd. De meerwaarde van de MANOVA is dat de scores van de afhankelijke variabelen worden gecombineerd, zodat er een beter beeld gevormd kan worden van wat de invloed van de onafhankelijke variabelen is.

Voorbeeld van een MANOVA.

Je wilt onderzoeken of mensen met een hoge intelligentie een hoger cijfer halen op hetwiskundetentamen en het tentamen Nederlands (of het wiskundetentamen in periode 1 en in periode 2) dan mensen met een lage intelligentie. Net als bij de ANOVA vergelijk je verschillende groepen met elkaar. In dit geval: intelligentie hoog/laag (kunnen ook meerdere groepen zijn maar voor het voorbeeld gebruiken we er voor onafhankelijke variabele twee). De MANOVA stelt ons in staat om te onderzoeken of de groep “intelligentie hoog” een hoger gecombineerd cijfer heeft dan de groep “intelligentie laag”.

In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van een “enkelvoudige” MANOVA om de meerwaarde van de toets duidelijk te maken.

Waar moet je mee oppassen bij de MANOVA?

De toets heeft een duidelijke meerwaarde boven meerdere ANOVA’s uitvoeren om een hypothese te toetsen. De MANOVA is daarom ook een statistisch sterke toets waar je zeker conclusies aan mag verbinden. Wat voor de two-way ANOVA geldt, geldt zeker voor de MANOVA: de interpretatie vergt meer dan de gemiddelde SPSS kennis. De  toets heeft tevens meerdere voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, dan de andere ANOVA varianten. Voor je de MANOVA uit wilt gaan voeren moet jij je daar in gaan verdiepen. Een scriptie op basis van MANOVA’s is daarom over het algemeen statistisch goed onderbouwd.

Begrijp je het nog niet helemaal?  

Neem contact op via het onderstaande formulier en voorkom onnodige studievertraging. Je hebt binnen 24 uur een afspraak met een van onze ervaren begeleiders.  ​

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment:

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x