Voorbeeld Paired Samples T-Test Interpretatie in SPSS

Paried sample t test SPSS output interpretatie

Wanneer doe je een paired samples t-test?

Je doet een paired samples t-test als ​je twee metingen hebt van één steekproef. Bijvoorbeeld: als je wilt weten of een interventie effect heeft. Je meet dan eerst de groep mensen voordat ze een nieuw medicijn nemen, en vervolgens nadat ze die medicijn hebben genomen. 

Hypothese paired samples t-test​

Voordat je gaat interpreteren moet je eerst weten welke hypothesen je hebt opgesteld. 

H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil tussen het gemiddelde cijfer voor wiskunde en het gemiddelde cijfer voor natuurkunde (van dezelfde klas/groep.

HA (alternatieve hypothese)
Er is een verschil tussen het gemiddelde cijfer voor wiskunde en het gemiddelde cijfer voor natuurkunde (van dezelfde klas/groep.

We geven dus geen richting (bijvoorbeeld: het gemiddelde van wiskunde is hoger dan voor natuurkunde) aan de hypothese dus toetsen twee-zijdig moeten met 95% (standaard) zekerheid kunnen zeggen dat we de nul hypothese moeten verwerpen willen we de alternatieve hypothese aannemen.

Output tabellen van de paired samples t-test

paired sample t test output SPSS interpretatie

In de eerste tabel in de output van de paired samples t-test worden de statistieken van de 2 verschillende vakken de gemiddeldes gegeven. Hier staat simpelweg (in de bovenste rij) dat het gemiddelde cijfer voor natuurkunde een 6,6 is (met een SD van 1,69), dat de groep bestaat uit 115 personen en er sprake is van een standaard error van ,16. Deze informatie kan je later rapporteren bij het beschrijven van je resultaten en daar hoef je voor de test verder niks mee te doen.

paired samples t test output SPSS interpretatie 2

Met deze tabel hoef je eigenlijk niks te doen. Gegeven wordt in hoeverre de 2 variabelen (gemiddeldes van natuurkunde en wiskunde in dit geval) met elkaar correleren. In dit geval met .505, wat ook wel logisch is aangezien iemand die hoger scoort op wiskunde waarschijnlijk ook hoger zal scoren op natuurkunde (beide beta-vakken).

De volgende tabel gaat je vertellen of het gemiddelde cijfer van wiskunde verschilt van het gemiddelde cijfer van natuurkunde.

paired samples t test output SPSS interpretatie 3

Interpreteren output paired samples t-test

Stap 1
Je hebt het gemiddelde van wiskunde (7,2) vergeleken met het gemiddelde van natuurkunde (6,6), het verschil tussen deze twee gemiddeldes vind je onder mean difference. Je wilt weten of dit verschil significant is en dat is als we met 95% of meer zekerheid kunnen zeggen dat dit verschil bestaat. Dat is het geval als onder sig een waarde staat van .05 (5% foutkans) of lager. In het voorbeeld staat onder sig een waarde van .001 (0,01% kans op een fout) dus kleiner dan .05 (5% kans op een fout) dus mogen we zeggen dat er een (significant) verschil is tussen het gemiddelde wiskunde en het gemiddelde natuurkunde cijfer, waarbij op wiskunde significant beter wordt gescoord dan op natuurkunde.

Stap 2
In stap 1 hebben we bepaald dat er een verschil is tussen het gemiddelde wiskunde en het gemiddelde natuurkunde cijfer. We hadden twee hypothesen namelijk de H0 en de HA. We moeten nu één van de twee verwerpen en de andere aannemen.
We waren voldoende overtuigd (met 95% of meer) om de H0 te verwerpen en de HA aan te nemen. Dus we nemen de HA aan en verwerpen de H0 omdat er een verschil is tussen het gemiddelde wiskunde en het gemiddelde natuurkunde cijfer.

Begrijp je het nog niet helemaal? 

Neem contact op via het onderstaande formulier en voorkom onnodige studievertraging. Je hebt binnen 24 uur een afspraak met een van onze ervaren begeleiders.  ​

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x