Voorbeeld One Sample T-Test Interpreteren

one-sample-t-test

Hypothese one sample t-test

De one sample t-test kent de volgende hypothesen: ​

H0 (nul hypothese):
Het gemiddelde cijfer van deze klas is gelijk aan 6 (landelijk gemiddelde).

HA (alternatieve hypothese)
Het gemiddelde cijfer van deze klas is ONGELIJK 6 (landelijk gemiddelde).

We geven dus geen richting aan. Een voorbeeld van richting aangeven is: "het gemiddelde van de klas is hoger dan 6". Als we geen richting aangeven zeggen we: "het gemiddelde in ongelijk aan 6". Dan kan het gemiddelde dus hoger of lager zijn dan 6. Aangezien onze hypothese geen richting bevat (zie boven) toetsen we twee-zijdig. We willen met 95% (standaard) zekerheid kunnen zeggen dat we de nul hypothese moeten verwerpen en de alternatieve hypothese aannemen.

Output tabellen van de one sample t-test

One Sample T-Test1

Stap 1
In de eerste tabel in de output van de one sample t-test worden de statistieken van de klas (complete dataset) gegeven. Hier staat simpelweg dat de Klas uit 115 personen bestond, een gemiddelde had van 6,84, een SD had van 1,75 en een SE van ,16. Deze kan je later rapporteren bij het beschrijven van je resultaten en daar hoef je voor de test verder niks mee te doen.

De volgende tabel gaat je vertellen of het gemiddelde cijfer van de klas verschilt van 6.

Interpreteren output one sample t-test

One Sample T-Test2

Stap 2
Je hebt het gemiddelde van de klas (6,84) vergeleken met het gegeven gemiddelde 6 (staat in de tabel als test value). Het verschil tussen het gevonden gemiddelde en 6 vind je onder mean difference. Je wilt weten of dit verschil significant is.  Dat wil zeggen dat we met 95% of meer zekerheid kunnen zeggen dat dit verschil bestaat. Dat is het geval als onder sig een waarde staat van ,05 (5% foutkans) of lager. In het voorbeeld staat onder sig een waarde van .000 (minder dan ,01% kans op een fout) dus kleiner dan ,05 (5% kans op een fout) dus mogen we zeggen dat er een (significant) verschil is tussen het gemiddelde van de klas en het gegeven gemiddelde.

Stap 3
In stap 2 hebben we bepaald dat er een verschil is tussen het gemiddelde de klas en het (gegeven) landelijk gemiddelde. We hadden 2 hypothesen namelijk de H0 en de HA. We moeten nu één van de twee verwerpen en de andere aannemen.
We waren voldoende overtuigd (met meer dan 95%) om de H0 te verwerpen en de HA aan te nemen. Dus we nemen de HA aan en verwerpen de H0 omdat er verschil is tussen het gemiddelde van de klas en het (gegeven) landelijk gemiddelde.

Begrijp je het nog niet helemaal? 

Neem contact op via het onderstaande formulier en voorkom onnodige studievertraging. Je hebt binnen 24 uur een afspraak met een van onze ervaren begeleiders.  ​

 

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment:

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x