ANOVA (Analysis of Variance), Hoe Het Werkt

anova analysis of variance

Wat is de ANOVA (F-test)?

ANOVA staat voor analysis of variance (analyse van variantie). Hij vergelijkt net als de t-test gemiddelden en wordt ook gebruikt om hypotheses te toetsen. De ANOVA is in staat om 2 of meer groepen met elkaar te vergelijken.

Wanneer gebruik je de ANOVA (F-test)?

Je gebruikt deze toets als je 2 of meer groepen met elkaar wilt vergelijken op basis van gemiddeldes. Je onafhankelijke variabele dient categorisch te zijn en je afhankelijke variabele op schaalniveau. 

Voorbeeld van een ANOVA (F-test).

Je wilt onderzoeken of er verschil is in de intelligentie tussen mensen die uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven komen, en wat de rangschikking is. Je toets dan de hypothese: Mensen uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven verschillen in intelligentie.

Waar moet je mee oppassen bij de ANOVA (F-test)?

De toets op zich vertelt je alleen of er verschil is tussen de groepen die je onderzoekt. Je kunt op basis van de uitkomsten van de ANOVA dus alleen zeggen of er wel of geen verschil is. Door een post hoc test (bijvoorbeeld tukey of scheffe) uit te voeren kom je erachter wat de rangschikking is van (in het voorbeeld) de steden op basis van de intelligentie en of de steden onderling significant van elkaar verschillen.

Ook voor de ANOVA geldt dat het een rechttoe rechtaan toets is. Dat er verschil is tussen de steden is wederom natuurlijk niet de hele waarheid. Misschien zijn de mensen, die in Eindhoven zijn onderzocht, allemaal laagopgeleid en die uit Amsterdam universitair. De toets houdt dus ook nergens rekening mee behalve met het onderscheid tussen de groepen. Daarom is het wederom héél belangrijk om de spreiding van de scores kritisch te analyseren. Pas dus ook op om op basis van enkel een ANOVA een conclusie te trekken. Dat de ene stad intelligenter is in jouw onderzoek wil niet zeggen dat het aan de stad ligt hoe intelligent de inwoners zijn. Een scriptie die enkel bestaat uit ANOVA’s is statistisch al wat zwaarder dan met alleen t-testen maar nog niet bijzonder sterk.

Kom je er zelf niet uit?

Neem contact op via het onderstaande formulier en voorkom onnodige studievertraging. Je hebt binnen 24 uur een afspraak met een van onze ervaren begeleiders.  ​

 

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x