De SPSS begeleider waar je wél wat aan hebt

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

Wat betekent correlatie?

De correlatie “test” onderzoekt of twee variabelen die gemeten zijn op interval (bijvoorbeeld IQ) of ratio niveau (bijvoorbeeld kg, beiden zijn schalen) met elkaar correleren en dus samenhang hebben.

Je gebruikt de correlatie als je wilt weten of twee variabelen met elkaar samenhangen, zonder dat je zegt dat er sprake is van een causaal verband (dat de ene variabele invloed heeft op de andere). Daarnaast gebruik je correlaties ook vaak om je data te beschrijven en te checken op assumpties.

De onderstaande tabel geeft weer wat de kracht van een verband is. Een correlatie van 0 wilt zeggen geen verband, hoe groter de correlatie wordt (dichter bij 1), hoe sterker het verband. ​

Correlation strength table

De richting van een verband kan verschillen, ​de coëfficient kan zowel negatief als positief zijn en is tussen -1 (perfecte negatieve correlatie) en +1 (perfecte positieve correlatie). Een coëfficient van 0 betekent dat er geen correlatie is.

1. Perfecte positieve correlatie (coëfficient +1)

Jij doet een stap naar links ik doe een stap naar links, jij doet een stap naar rechts ik doe een stap naar rechts, enzovoort… wat jij doet, doe ik ook dus wij correleren perfect positief met elkaar.

Zie het voorbeeld van hoe de scatterplot eruit ziet. In het scatterplot zie je dat naar mate mensen ouder worden ze meer verdienen. Er is dus sprake van een positief (correlationeel) verband tussen leeftijd en inkomen.

Scatterplot perfecte positieve correlatie

2. Perfecte negatieve correlatie (coëfficient -1)

Jij doet een stap naar links ik doe een stap naar recht, jij doet een stap naar rechts ik doe een stap naar links, enzovoort… wat jij doet, doe ik het TEGENOVERGESTELDE dus wij correleren perfect negatief met elkaar.

Zie onderstaande het scatterplot van een negatieve verband. In het scatterplot zie je dat naar mate mensen ouder worden ze minder verdienen. Er is dus sprake van een negatief (correlationeel) verband tussen leeftijd en inkomen.

scatterplot perfecte negatieve correlatie

3. Geen correlatie (coëfficient 0)

Jij doet een stap naar links ik blijf staan, jij doet een stap naar rechts ik blijf staan, enzovoort… wat jij doet, maakt niks uit voor wat ik doe (je kan hoog of laag springen, ik blijf staan) dus wij correleren niet met elkaar.

In de scatterplot zie je dat naar mate mensen ouder worden ze evenveel verdienen. Er is dus GEEN sprake van een (correlationeel) verband tussen leeftijd en inkomen.​

Scatterplot geen correlatie

1. Correlatie geeft een simpele weergave van de realiteit

De correlatie is een veel gebruikte en nuttige test. De test is echter alleen vrij “simpel”. Daarmee bedoel ik te zeggen dat het een rechttoe rechtaan toets is. Dat er correlatie is tussen twee variabelen is vaak niet de hele waarheid. Het kan zijn dat een andere variabelen de samenhang verklaart. Denk aan het voorbeeld “ijs eten” en “naar het strand gaan” Deze correleren met elkaar maar dat komt omdat mensen als het warm is vaker ijs eten en vaker naar het strand gaan. Het is niet zo dat je als je in de winter naar het strand gaat een ijsje gaat eten.

2. Causaal vs Correlationeel

Het is heel belangrijk om te beseffen dat je geen causaliteit (oorzakelijk verband) kan aantonen met een correlatie. Dit kan ook niet met een regressie, daar kan je wel mee voorspellen op basis van een verband. Bijvoorbeeld, als je weet dat er een sterk verband is tussen ‘IQ’ en ‘inkomen’ (op basis van een hoge positieve correlatie), en je hebt een persoon die een hoog IQ heeft, dan kan je voorspellen dat deze persoon waarschijnlijk een hoog inkomen heeft.

Voor causaliteit moet je onderzoeksmodel voldoen aan een aantal voorwaarden; (1) correlationeel verband, (2) tijdsvolgorde​, eerst oorzaak dan gevolg, en (3) afwezigheid vs aanwezigheid oorzaak.

Pas dus ook op om, op basis van enkel correlaties, een conclusie te trekken. Een scriptie die enkel bestaat uit correlaties is dus statistisch niet bijzonder sterk.

Kom je er niet uit met de correlatie? Check dan onze online spoedbegeleiding of wat we nog meer voor je kunnen betekenen!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

SPSS nog net geen chinees voor je?

De weg kwijt in SPSS? Is het kiezen van de juiste toets als het praten in Chinees?? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het werken met SPSS betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende deadline icm SPSS zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding