De SPSS begeleider waar je wél wat aan hebt

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

Tentamentips nodig?

Heb jij binnenkort een statistiek tentamen? Hieronder vind je een overzicht van tips voor tijdens het studeren, tijdens het tentamen en voor multiple choice of open vragen (op je tentamen) . Staat je vraag er niet tussen? Bel dan naar 020-7522702, of stuur een e-mail naar info@statistiekbegeleider.nl.

1. Bespreek de stof met je medestudenten ter verheldering voor de dingen die je nog niet helemaal duidelijk waren. Bespreek het daarna met iemand die niets met jouw studie te maken heeft en een leek is op dat gebied. Deze kan hele eenvoudige vragen stellen, waar je misschien nog niet eens aan gedacht had. Dit kan ook zorgen voor verheldering van de stof.

2. Als je meerdere tentamens hebt, pas dan op dat je niet veel vakken een beetje half half doet. Schenk echt genoeg aandacht aan elk vak. Maak daarom een gedetailleerde planning.

3. Deel de tentamenstof op in ‘hapklare brokken’. Bijvoorbeeld; je werkt een half uur aan elk onderdeel. Zet desnoods een kookwekker naast je.

4. Bedenk wat je gaat doen bij tegenslag. Wanneer je planning toch niet loopt zoals je had gewild of wanneer je wordt uitgenodigd voor dat leuke feestje.

5. Zorg voor zo min mogelijk afleiding tijdens het studeren en zorg voor een leeg bureau. Dit zorgt voor een leeg hoofd, dus betere concentratie.

6. Plan regelmatig pauzes in. Te lang studeren is niet goed voor je concentratie en je gemoedstoestand, dus niet effectief.

7. Ga op tijd naar bed en ga niet tot diep in de nacht verder met studeren.

8. Ga tijdens je tentamenperiode sporten, om je hoofd leeg te maken en te bewegen in plaats van alsmaar met je boek achter je bureau te zitten.

9. Studeer actief: lees hardop, maak samenvattingen, onderstreep en ga op zoek naar toepassingen op alledaagse activiteiten.Vraag altijd om hulp als je iets niet begrijpt, mail desnoods de docent.

10. Maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Zorg dat je de studiestof echt verwerkt en begrijpt, in plaats van ‘letterlijk uit je hoofd leren’.

11. Maak een samenvatting. Tijdens het schrijven zelf, blijft de stof al beter in je geheugen zitten.

12. Hang memobriefjes op, op plekken waar je regelmatig komt. Bijvoorbeeld in de keuken of op het toilet.

13. Maak oude tentamens of oefententamens.

15. Ga op zoek naar ouderejaars studenten en vraag om advies/tips/aantekeningen/oude tentamens.

16. Stel voor jezelf een beloning in het vooruitzicht, voor als je het tentamen hebt gehaald. Dit draagt bij aan de motivatie.

17. Zorg ervoor dat je goed bent voorbereid. Wat zijn de eisen van het tentamen, weet je precies waar de tentamenstof over gaat (Welke college’s? Welke boeken? Welke readers? etc.).

1. Het tentamen maken is meestal een lange zit. Neem voldoende drinken en eten mee en ga regelmatig naar de wc. Dan heb je meteen even een moment om af te blazen of af te koelen. Zodat je daarna weer frisser aan het volgende gedeelte van je tentamen kan beginnen.

2. Neem kladpapier mee, twee pennen een potlood en een gum.

3. Het is heel vanzelfsprekend, maar we noemen het toch nog even; lees de tentamenvraag goed door. En herhaal een paar keer. Op deze manier komen er vanzelf al wat ideeën en gedachten naar boven voor het beantwoorden van de vraag.

4. Wanneer je de vraag duidelijk voor ogen hebt, laat dan eerst je fantasie erop los gaan. Begin eerst met oriënteren en pas daarna je kritische blik toe om vervolgens de vraag te gaan beantwoorden.

5. Weet je het antwoord op een vraag niet? Blijf dan niet hangen bij die vraag, maar ga gewoon naar de volgende vraag.

6. Besef dat je niet alles hoeft te weten en dat je ook niet alle vragen goed hoeft te beantwoorden.

We gaan er uiteraard alles aan doen om jou te helpen bij je scriptie of tentamen. Wij begeleiden je intensief en ontwikkelen jouw kennis, zodat jij in staat bent om te slagen voor je tentamen of om een goede scriptie in te leveren. We ondersteunen je natuurlijk bij je voorbereiding op je tentamen, of tot aan de laatste loodjes van je scriptie. We kunnen helaas niet garanderen dat je slaagt of dat je scriptie voldoende wordt beoordeeld. Hier hebben immers ook andere factoren, die wij niet kunnen controleren, invloed op (zoals veranderende criteria vanuit je opleiding). Een bepaalde zekerheid kunnen we je wel geven: het slagingspercentage van alle studenten die bij ons het begeleidingstraject volgen in 90%!

1. Lees eerst de vraag en bedek de antwoordmogelijkheden even af met een papiertje en probeer eerst zelf het antwoord te bedenken. Kijk daarna of er een optie is die daar het meest bij aansluit.

2. Wanneer er vier antwoordmogelijkheden zijn, is het vaak zo dat er twee vragen écht fout zijn. Probeer deze eerst te ontdekken en streep deze dan door.

3. Wanneer er in de antwoordoptie woorden staan zoals: ‘nooit’, ‘altijd’ of ‘moeten’, zijn deze meestal fout. Dit geldt dan weer niet voor woorden zoals: ‘waarschijnlijk’ of ‘zelden’. Met andere woorden: Het gebruik van relatieve termen in de antwoordoptie, maakt de kans groter dat dit de beste antwoordoptie is.

4. Onthoud: Het hoeft niet perfect te zijn. Het gaat om het beste antwoord.

5. Bij twijfels kun je het beste uitgaan van je eerste ingeving of indruk.

6. Verbeter alleen wanneer je een nieuw inzicht hebt gekregen en niet omdat je gaat twijfelen omdat het einde van de tentamentijd in zicht is. Vaak is dit laatste geen goede optie en kan je je tentamen alleen maar verslechteren. Blijf bij je eerste ingeving.

7. Dubbele ontkenningen in een antwoordmogelijkheid zijn erg verwarrend en irritant! Probeer dit te vermijden.

1. Ga op zoek naar de kernbegrippen uit de vraag.

2. Zorg ervoor dat er een logische argumentatie en opbouw in je antwoord zit.

3. Schrijf eerst de kernwoorden voor jouw antwoord op een kladpapier.

4. Teken het zo nodig uit; verbind de kernwoorden met elkaar en schrijf daarna pas je antwoord uit op het antwoordenblad.

5. Soms krijg je voor elke vraag evenveel punten. Dan is het voor de hand liggend dat je eerst met de makkelijkste vraag begint!

6. Zorg dat je goed leesbaar schrijft.

7. Als je een betoog moet schrijven, bedenk dan eerst hoe je deze gaat opbouwen.

8. Bedenk goed wat men wilt weten met de vraag.

 

1. Luister goed naar de vraag; wat wil men weten? Gebruik de informatie die de docent verstrekt.

2. Herhaal de vraag in je eigen woorden.

3. Denk hardop. Door hardop na te denken kan de examinator meegaan in je gedachtegang.

4. Als je er echt niet uitkomt, vraag dan om een nieuwe, andere vraag.

5. Train jezelf door het onder woorden brengen van je kennis door er met anderen over te praten. Laat anderen jou ook vragen stellen over de stof.

6. Bedenk nogmaals; je hoeft niet alles te weten!

Wij bieden naast persoonlijke begeleiding ook feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier over onze werkwijze.

Voor als je met je handen in het haar zit!

Toets keuze en berekening (statistiek en SPSS)

Is statistiek zowat Chinees voor je? Geen nood, wij helpen je om de juiste toetsen te kiezen en te te begrijpen zodat jij weer verder kan

Nodige bevestiging in je keuzes

Statistiek onder de knie krijgen betekent veel keuzes en fouten maken. Wij bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een statistiektentamen kan voor veel stress zorgen. We gaan samen aan de slag zodat jij klaar bent voor dat tentamen gaat!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

Wat kan je verwachten van de statistiekbegeleider

Onze methode in één minuut

(meer zelfs) zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding