De SPSS begeleider waar je wél wat aan hebt

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

Wat houdt een Normale Verdeling in?

Een normale (of normaal) verdeling is de meest voorkomende continue verdeling. Voorbeelden van normaal verdeelde variabelen zijn lengtes, gewichten, maar ook bijvoorbeeld scores op een test. Een normale verdeling laat zien dat bijvoorbeeld de meeste mensen rond een bepaald gemiddelde scoren. Hoe verder je van het gemiddelde af komt, hoe minder mensen zo’n afwijkende waarde hebben gescoord.

Denk eens aan tentamencijfers. Meestal is het zo dat deze normaal verdeeld zijn. Het grootste deel van de mensen scoren rond een 6 of 7, dan zijn er wat mensen die een 8 of 9 halen en een beperkt aantal uitblinkers die tienen scoren. Anderzijds zijn er natuurlijk ook mensen die een 4 of 5 halen en een klein aantal mensen die een 1 of 2 scoren.

Uit de normale verdeling is veel informatie te halen. Ten eerst is het gemiddelde af te lezen. Deze is precies in het midden te vinden, onder de noemer μ (spreek uit ‘mu’). Daarnaast is sigma (‘σ’) een belangrijke component van de normale verdeling. Dit is de maat van spreiding. Studenten kunnen met hun tentamencijfer dichtbij het gemiddelde zitten, maar hier ook ver van afwijken. Hoe en hoeveel mensen afwijken is goed af te lezen wanneer de Empirical Rule begrepen wordt. De Empircal Rule houdt het volgende in:

  • Ongeveer 68% van de waarden liggen binnen één standaarddeviatie van het gemiddelde. Enerzijds -1 standaardafwijking en anderzijds +1 standaardafwijking .
  • Ongeveer 95% van de waarden liggen binnen twee standaardafwijkingen van het gemiddelde. Wederom enerzijds -2 afwijkingen aan de ene kant en +2 afwijkingen aan de andere kant.
  • Ongeveer 99,7% van de waarden liggen binnen drie standaardafwijkingen van het gemiddelde. Hierbij geldt enerzijds -3 afwijkingen en anderzijds +3 afwijkingen.

Onderstaande afbeelding visualiseert dit:

Afbeeldingsresultaat voor normaal verdeling 68%

Lees over wat wij voor jou kunnen betekenen op gebied van persoonlijke begeleiding. Of check onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Of Lees hier over onze werkwijze.

Voor als je met je handen in het haar zit!

Toets keuze en berekening (statistiek en SPSS)

Is statistiek zowat Chinees voor je? Geen nood, wij helpen je om de juiste toetsen te kiezen en te te begrijpen zodat jij weer verder kan

Nodige bevestiging in je keuzes

Statistiek onder de knie krijgen betekent veel keuzes en fouten maken. Wij bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een statistiektentamen kan voor veel stress zorgen. We gaan samen aan de slag zodat jij klaar bent voor dat tentamen gaat!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

Wat kan je verwachten van de statistiekbegeleider

Onze methode in één minuut

(meer zelfs) zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding