De SPSS begeleider waar je wél wat aan hebt

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

Wat is de regressie analyse?

De regressie analyse kijkt of er een (voorspellend) verband is. Dit wordt gedaan op basis van de correlatie van de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. De regressie wordt gebruikt om hypotheses te toetsen. De enkelvoudige regressie analyse maakt gebruik van continue data (schaalvariabelen).

Je gebruikt de regressie analyse om te toetsen of een onafhankelijke variabele invloed heeft op een afhankelijke variabele. Tevens wordt getest of dit een positief of een negatief effect is.

Je wilt onderzoeken of intelligentie (onafhankelijk) invloed heeft op het tentamencijfer (afhankelijk). Je toetst dan de hypothese: Hoe hoger de intelligentie hoe hoger het tentamencijfer (of intelligentie heeft een positieve invloed op het tentamencijfer).

Net als de t-test en de ANOVA is de enkelvoudige regressie analyse een veel gebruikte en nuttige test maar met de beperking dat deze vrij simpel is. Er zijn, zoals in het voorbeeld, veel meer factoren die meespelen met de hoogte van het tentamencijfer dan de intelligentie. De enkelvoudige regressie analyse zegt dus iets maar zeker niet alles over het verband tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. De kans is dus zeker aanwezig dat het verband verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

Let op! Zorg dat de data die je gaat gebruiken, continue of ordinaal zijn. Dus bijvoorbeeld leeftijd, IQ-score, mening (gemeten met minimaal een 5-punt likertschaal), tentamencijfer of lengte in cm. Dit is vooral belangrijk voor je afhankelijke variabele. Heb je namelijk (per ongeluk) een categorische variabele, bijvoorbeeld wel of niet slagen voor een tentamen, als afhankelijke variabele krijg je dan te maken met een logistische regressie. Dit is natuurlijk geen ramp. De logistische variant werkt op een andere manier en is veel lastiger interpreteerbaar. Deze zit niet in het “basispakket” van de meeste SPSS cursussen op universiteiten en HBO’s of de standaard SPSS-boeken.

Kom je er niet uit met logistische regressie? Check dan onze online spoedbegeleiding of wat we nog meer voor je kunnen betekenen!

Voor als je met je handen in het haar zit!

Toets keuze en berekening (statistiek en SPSS)

Is statistiek zowat Chinees voor je? Geen nood, wij helpen je om de juiste toetsen te kiezen en te te begrijpen zodat jij weer verder kan

Nodige bevestiging in je keuzes

Statistiek onder de knie krijgen betekent veel keuzes en fouten maken. Wij bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een statistiektentamen kan voor veel stress zorgen. We gaan samen aan de slag zodat jij klaar bent voor dat tentamen gaat!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

Wat kan je verwachten van de statistiekbegeleider

Onze methode in één minuut

0 studenten
(meer zelfs) zijn je voorgegaan
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding