De SPSS begeleider waar je wél wat aan hebt

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

Wat is de Paired Sample T-Test?

De Paired Sample T-Test is een statistische toets die twee metingen/variabelen (op basis van een gemiddelde) met elkaar vergelijkt uit dezelfde groep (dus cases/steekproef) 

Je doet een paired samples t-test als ​je twee metingen hebt van één steekproef. Bijvoorbeeld: als je wilt weten of een interventie effect heeft. Je meet eerst de groep mensen voordat ze het nieuwe medicijn nemen, en vervolgens nadat ze hem hebben genomen.

Voordat je gaat interpreteren moet je eerst weten welke hypothesen je hebt opgesteld.

H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil tussen het gemiddelde cijfer voor wiskunde en het gemiddelde cijfer voor natuurkunde (van dezelfde klas/groep.

HA (alternatieve hypothese):
Er is een verschil tussen het gemiddelde cijfer voor wiskunde en het gemiddelde cijfer voor natuurkunde (van dezelfde klas/groep.

We geven dus geen richting (bijvoorbeeld: het gemiddelde van wiskunde is hoger dan voor natuurkunde) aan de hypothese dus we toetsen tweezijdig. We kunnen met 95% (standaard) zekerheid zeggen dat we de nul hypothese moeten verwerpen, willen we de alternatieve hypothese aannemen.

Paired Samples Statistics T test

In de eerste tabel in de output van de paired samples t-test worden de statistieken van de gemiddeldes van twee verschillende vakken gegeven. Hier staat simpelweg (in de bovenste rij) dat het gemiddelde cijfer voor natuurkunde een 6,6 is (met een SD van 1,69), dat de groep bestaat uit 115 personen en er sprake is van een standaard error van ,16. Deze informatie kan je later rapporteren bij het beschrijven van je resultaten en hoef je voor de test verder niks mee te doen.

Paired Samples Correlations T test

Met deze tabel hoef je eigenlijk niks te doen. Gegeven wordt in hoeverre de 2 variabelen (gemiddeldes van natuurkunde en wiskunde in dit geval) met elkaar correleren. In dit geval met .505, wat ook wel logisch is aangezien iemand die hoger scoort op wiskunde waarschijnlijk ook hoger zal scoren op natuurkunde (beide beta-vakken).​

De volgende tabel gaat je vertellen of het gemiddelde cijfer van wiskunde verschilt van het gemiddelde cijfer van natuurkunde.

Paired Samples Test

Stap 1

Je hebt het gemiddelde van wiskunde (7,2) vergeleken met het gemiddelde van natuurkunde (6,6), het verschil tussen deze twee gemiddeldes vind je onder mean difference. Je wilt weten of dit verschil significant is en dat is als we met 95% of meer zekerheid kunnen zeggen dat dit verschil bestaat. Dat is het geval als onder Sig. een waarde staat van .05 (5% foutkans) of lager. In het voorbeeld staat onder Sig. een waarde van .001 (0,01% kans op een fout) dus kleiner dan .05 (5% kans op een fout) dus mogen we zeggen dat er een (significant) verschil is tussen het gemiddelde wiskunde en het gemiddelde natuurkunde cijfer, waarbij op wiskunde significant beter wordt gescoord dan op natuurkunde.

Stap 2

In stap 1 hebben we bepaald dat er een verschil is tussen het gemiddelde wiskunde en het gemiddelde natuurkunde cijfer. We hadden twee hypothesen namelijk de H0 en de HA. We moeten nu één van de twee verwerpen en de andere aannemen.

We waren voldoende overtuigd (met 95% of meer) om de H0 te verwerpen en de HA aan te nemen. Dus we nemen de HA aan en verwerpen de H0 omdat er een verschil is tussen het gemiddelde wiskunde en het gemiddelde natuurkunde cijfer.

Kom je er niet uit met de Paired Sample T-Test? Check dan onze online spoedbegeleiding of wat we nog meer voor je kunnen betekenen!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

SPSS nog net geen chinees voor je?

De weg kwijt in SPSS? Is het kiezen van de juiste toets als het praten in Chinees?? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het werken met SPSS betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende deadline icm SPSS zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding