Independent Samples T Test

Voorbeeld independent samples t-test in SPSS

Hypothese independent t-test

H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil tussen klas A en klas B in het gemiddelde cijfer.

HA (alternatieve hypothese):
Er is wel verschil tussen klas A en klas B in het gemiddelde cijfer.

We geven dus geen richting (bijvoorbeeld: klas A scoort hoger dan klas B) aan. De hypothese is dus tweezijdig. We willen met 95% (standaard) zekerheid kunnen zeggen dat we de nul hypothese moeten verwerpen en de alternatieve hypothese aannemen.

Output tabellen van de independent t-test

In de eerste tabel in de output van de independent t-test worden de statistieken van de 2 groepen gegeven. Hier staat simpelweg (in de bovenste rij) dat klas A uit 54 personen bestaat, een gemiddelde had van 6,574, een SD had van 1,78 en een SE van ,24. Diezelfde informatie is weergegeven voor klas B. Je kan deze resultaten later rapporteren bij het beschrijven van je resultaten maar hoef je voor de test verder niks mee te doen.

Output tabellen van indenpendent t-test 1

De volgende tabel gaat je vertellen of klas A en klas B verschillen in het gemiddelde cijfer.

Interpreteren output independent samples t-test

Hieronder zie je de volledige tabel voor de independent samples t-test. Om te tabel beter te kunnen lezen, hebben wij hem bij de uitleg opgeknipt in twee losse delen.

Output tabellen van independent t-test 2

Stap 1

Je kijkt naar de Levene’s test. Deze vertelt je of er gelijkheid in variantie bestaat tussen deze 2 groepen. We nemen pas aan dat er GEEN gelijkheid in varianties is als de Levene’s test significant is. Dat is bij een Sig. kleiner of gelijk aan .05. In dit geval is de gegeven waarde .588 en dat is groter dan .05 dus er is gelijkheid in variantie. We nemen dus aan dat de varianties gelijk zijn en kijken dus naar de bovenste rij in de tabel (equal variances assumed).

Output tabellen van independent t-test 3

Stap 2

In stap 1 heb je vastgesteld dat je naar de bovenste rij moet kijken. Je hebt het gemiddelde van klas A vergeleken met het gemiddelde van klas B, het verschil tussen deze twee gemiddeldes vind je onder mean difference. Je wilt weten of dit verschil significant is en dat is als we met 95% of meer zekerheid kunnen zeggen dat dit verschil bestaat. Dat is het geval als onder Sig. een waarde staat van .05 (5% foutkans) of lager. In het voorbeeld staat onder Sig. een waarde van .120, dus groter dan .05 (5% kans op een fout) dus mogen we niet zeggen dat er een (significant) verschil is tussen klas A en klas B en het gemiddelde cijfer.

Output tabellen van independent t-test 4

Stap 3

In stap 2 hebben we bepaald dat er geen verschil is tussen het gemiddelde van klas A en klas B. We hadden twee hypothesen namelijk de H0 en de HA. We moeten nu één van de twee verwerpen en de ander aannemen.

We waren niet voldoende overtuigd (met 95% of meer) om de H0 te verwerpen en de HA aan te nemen. Dus we nemen de H0 aan en verwerpen de HA omdat er geen verschil is tussen klas A en klas B in het gemiddelde cijfer

Kurt Kreulen

Geschreven door:

Kurt Kreulen
Meer weten over wat wij voor je kunnen betekenen? Klik hier
Waar loop jij vast met SPSS? Klik hier

Zet de volgende stap in jouw scriptie

Zet de volgende stap met SPSS!

Kom je er niet uit of zit je gewoon vast? Wij helpen je weer vooruit!
Stop met twijfelen, zet die volgende stap door het formulier in te vullen!

Hoe kan SPSSHandboek jou helpen?

Wij helpen je graag met de independent t-test! Wil je gewoon met iemand samen eraan zitten die uitlegt hoe het werkt?

Check onze SPSS begeleiding! Heb je een SPSS opdracht gemaakt of je data van je scriptie geanalyseerd maar ben je er niet zeker van en wil je graag feedback? Check dan onze feedback mogelijkheden! Je kan natuurlijk ook eerst kijken wat de ervaringen zijn van eerdere studenten die door ons zijn geholpen bij het afstuderen. Lees hier de reviews! Wil je weten hoe wij te werk gaan? Check dan onze werkwijze.WhatsApp met ons!

Heb jij een vraag over de begeleiding? Stuur ons nu een bericht!


Contact
Bobby Lee Houtkoop
Kurt Kreulen
Stijn Loeber
Maudy Verplancke
Sarah Vreijling
Martin van Leerdam
Caitlin Utama
Vera Oosterveen

Wij staan voor je klaar! Vul vrijblijvend ons contactformulier in!

Binnen 24 uur contact

  • Amsterdam
  • Maassluistraat 2
  • 1062 GD Amsterdam
  • Den Haag
  • Johanna Westerdijkplein 75
  • 2521 EN Den Haag
  • Utrecht
  • Arthur van Schendelstraat 650
  • 3511 MJ Utrecht