De SPSS begeleider waar je wél wat aan hebt

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

Hoe Interpreteer je de van de output independent samples t-test

Het interpreteren van de output independent samples t-test is voor veel studenten die met SPSS bezig zijn een nachtmerrie. Hieronder nemen we je stap voor stap door de tabellen die je uit SPSS krijgt wanneer je de independent samples t-test hebt uitgevoerd.

H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil tussen klas A en klas B in het gemiddelde cijfer.

HA (alternatieve hypothese):
Er is wel verschil tussen klas A en klas B in het gemiddelde cijfer.

We geven dus geen richting (bijvoorbeeld: klas A scoort hoger dan klas B) aan. De hypothese is dus tweezijdig. We willen met 95% (standaard) zekerheid kunnen zeggen dat we de nul hypothese moeten verwerpen en de alternatieve hypothese aannemen.

In de eerste tabel in de output van de independent t-test worden de statistieken van de 2 groepen gegeven. Hier staat simpelweg (in de bovenste rij) dat klas A uit 54 personen bestaat, een gemiddelde had van 6,574, een SD had van 1,78 en een SE van ,24. Diezelfde informatie is weergegeven voor klas B. Je kan deze resultaten later rapporteren bij het beschrijven van je resultaten maar hoef je voor de test verder niks mee te doen.

De volgende tabel gaat je vertellen of klas A en klas B verschillen in het gemiddelde cijfer.

Hieronder zie je de volledige tabel voor de independent samples t-test. Om te tabel beter te kunnen lezen, hebben wij hem bij de uitleg opgeknipt in twee losse delen.

Stap 1

Je kijkt naar de Levene’s test. Deze vertelt je of er gelijkheid in variantie bestaat tussen deze 2 groepen. We nemen pas aan dat er GEEN gelijkheid in varianties is als de Levene’s test significant is. Dat is bij een Sig. kleiner of gelijk aan .05. In dit geval is de gegeven waarde .588 en dat is groter dan .05 dus er is gelijkheid in variantie. We nemen dus aan dat de varianties gelijk zijn en kijken dus naar de bovenste rij in de tabel (equal variances assumed).

Stap 2

In stap 1 heb je vastgesteld dat je naar de bovenste rij moet kijken. Je hebt het gemiddelde van klas A vergeleken met het gemiddelde van klas B, het verschil tussen deze twee gemiddeldes vind je onder mean difference. Je wilt weten of dit verschil significant is en dat is als we met 95% of meer zekerheid kunnen zeggen dat dit verschil bestaat. Dat is het geval als onder Sig. een waarde staat van .05 (5% foutkans) of lager. In het voorbeeld staat onder Sig. een waarde van .120, dus groter dan .05 (5% kans op een fout) dus mogen we niet zeggen dat er een (significant) verschil is tussen klas A en klas B en het gemiddelde cijfer.

Stap 3

In stap 2 hebben we bepaald dat er geen verschil is tussen het gemiddelde van klas A en klas B. We hadden twee hypothesen namelijk de H0 en de HA. We moeten nu één van de twee verwerpen en de ander aannemen.

We waren niet voldoende overtuigd (met 95% of meer) om de H0 te verwerpen en de HA aan te nemen. Dus we nemen de H0 aan en verwerpen de HA omdat er geen verschil is tussen klas A en klas B in het gemiddelde cijfer.

Kom je er niet uit met de output independent samples t-test? Check dan onze online spoedbegeleiding of wat we nog meer voor je kunnen betekenen!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

SPSS nog net geen chinees voor je?

De weg kwijt in SPSS? Is het kiezen van de juiste toets als het praten in Chinees?? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het werken met SPSS betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende deadline icm SPSS zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding