Dataset Klaarmaken – Preparatie, Hoe Het Werkt

data preparatie klaarmaken 2

Opgepast! Prepareer altijd eerst je Data! 

Voordat je aan de slag gaat met SPSS, is het van groot belang om ervoor te zorgen dat je dataset helemaal klaarmaakt voor de analyse(s). Deze eerste stap mag nooit overgeslagen worden om grote fouten of problemen later in het proces te voorkomen. We zien dit te vaak gebeuren bij studenten en dit is doodzonde!

Stappen: Data preparatie / Klaarmaken

Na het importeren van je data in SPSS ga je jouw data klaarmaken voor de analyses. Onderschat dit proces niet, het kost meer tijd dan de analyses zelf.​ Het valt op te delen in een aantal stappen. 

Data prepareren

1. Namen, meetniveaus, type en waardes

​Eerst ga je in je variable view de vragen die je hebt een duidelijker naam geven. Bijvorbeeld een vraag over humor noem je humor1. In het label voeg je de letterlijke vraag toe, bijvoorbeeld: "Mensen moeten vaak lachen als ik een grap maak". Vervolgens vul je de waarde (value) in. Uitgaande van dat het een likertschaal betreft, geven we de volgende waarden: 1=helemaal oneens, 2=oneens, 3=neutraal, 4=eens, 5=helemaal eens. Vergeet dit niet, het kan later bij het omscoren je onderzoek redden! Vul ook het meetniveau (measure) in, dit geeft overzicht in SPSS welke meetniveaus je hebt. Dit maakt je toetskeuze later makkelijker. Tot slot, zorg dat 'type' altijd numeric is! Anders kan SPSS er niet mee rekenen. De enige uitzondering is wanneer er een open vraag gesteld is en met tekst geantwoord is. Met tekst kan je geen statistiek doen. 

2. Datacheck

De tweede stap is het bekijken of de data die je hebt wel logisch is. (1) Zijn er onmogelijke waarde? Zoals, heeft iemand een leeftijd van 150 ingevuld? Dat kan per ongeluk natuurlijk. Het kan je data wel extreem vertekenen. (2) zijn er missing values? Ontbreken er veel waarde in je data? Dit kan je meteen zien. 

Voorbeeld video: Data check​

3. Aanpassingen maken

Je kan hierbij denken aan..

  • Het verwijderen van respondenten die een vragenlijst of taak niet volledig hebben afgemaakt,
  • Het verwijderen van mensen die je vragenlijst niet serieus hebben ingevuld,
  • Het aanmaken van nieuwe variabelen,
  • Het hercoderen van variabelen

Begrijp je het nog niet helemaal? 

Neem contact op via het onderstaande formulier en voorkom onnodige studievertraging. Je hebt binnen 24 uur een afspraak met een van onze ervaren begeleiders.  ​

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment:

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x