De SPSS begeleider waar je wél wat aan hebt

Wij staan voor je klaar staat zijn wanneer jij dat nodig hebt, luisteren naar je en nemen jouw vragen serieus (naast dat we die natuurlijk ook gaan beantwoorden)

Wat zijn de assumpties / voorwaarden in SPSS?

SPSS heeft verschillende toetsen die (bijna) allemaal andere “assumpties” hebben. Deze assumpties zorgen voor veel verwarring bij studenten en dat is begrijpelijk. Hier leg ik in algemeenheid uit wat er bij SPSS met assumpties wordt bedoeld. De assumpties voor de verschillende toetsen vind je bij de omschrijving per toets.

​De assumpties van SPSS kun je (tot op zekere hoogte) vergelijken met een rijbewijs. Voor dat jij de weg op mag (analyseren met de betreffende toets) moet jij eerst voldoen aan enkele voorwaarden (de assumpties) van het voertuig (toets van SPSS). Voldoe jij niet aan die voorwaarden, mag je niet de weg op omdat de kans op ongelukken groot is. Bij SPSS maak je geen daadwerkelijk ongeluk maar kan je wel de verkeerde conclusie trekken op basis van de uitkomst.

SPSS geeft wel resultaten zonder zelf assumpties te controleren, dit is jouw taak!

Niet elke toets binnen SPSS heeft even strenge voorwaarden, net zoals het rijbewijs voor de auto zwaarder is dan voor een brommer. Sommige toetsen hebben zelfs helemaal geen assumpties, zoals je ook geen rijbewijs nodig hebt om te lopen of te fietsen. Deze toetsen, die geen assumpties hebben, worden ook wel niet-parametrische toetsen genoemd. De functies van de toetsen van SPSS zijn in sommige gevallen verschillend dus zijn er ook verschillende assumpties van kracht. Als jij een vaarbewijs gaat halen moet jij een ander examen afleggen dan bij je rijbewijs.

Normaliteit is een van de meest voorkomende assumpties, net zoals wij in Nederland ervan uit gaan dat rechts voorrang heeft. De assumptie van normaliteit gaat erover dat de verdeling in de onderzoeksgroep normaal gedistribueerd is. Een toets, die de assumptie van normaliteit heeft, gaat er dus vanuit dat er in de steekproef sprake is van een normale verdeling, net zoals wij de weg opgaan en er vanuit gaan dat iedereen op de weg weet dat rechts voorrang heeft. Het uitvoeren van een toets (die uitgaat van een normale verdeling ) met een steekproef die niet normaal verdeeld is kan je vergelijken met de weg opgaan in de veronderstelling dat niet rechts maar links voorrang heeft. In beide gevallen kom je waarschijnlijk niet heel ver.

Normaliteit Assumptie

Gelijke varianties is naast normaliteit een van de meest voorkomende assumpties. Hij komt in vele vormen, voornamelijk als ‘Levene’s toets. ​Variantie is de standaarddeviatie in het kwadraat, en geeft ons dus de mate van spreiding aan. De spreiding dient per groep die je vergelijks bij benadering gelijk te zijn. Of, beter gezegd, de spreiding dient per groep niet significant van elkaar af te wijken. Dit test de Levene’s toets. Deze assumpties vind je terug bij t-toetsen en ANOVA’s.

Gelijke varianties assumptie homogeneity of variance

Helaas zijn we er dan nog niet. Jij hebt namelijk nog te maken met je begeleider. Net zoals er in verschillende landen verschillende verkeersregels zijn, hebben begeleiders hun eigen interpretatie van de assumpties. Op zich geen probleem. Zolang jij weet in welk land (begeleider) jij bent kun jij je aanpassen aan (of gebrek aan) de verkeersregels (assumpties) die daar gelden.

Het probleem bij begeleiders is alleen dat het van tevoren niet altijd duidelijk is hoe deze met assumpties omgaat. Daar moet je dan proberen achter te komen. Tip daarbij is om zijn reactie via de mail te laten bevestigen zodat je daar op terug kunt vallen als daar in een later stadium onduidelijkheid over ontstaat. Houdt altijd in je achterhoofd dat je begeleider wel degene is die je beoordeelt. Je moet niet het braafste jongetje/meisje van de klas uit gaan hangen en je begeleider de les gaan lezen over assumpties, sommigen zijn misschien niet zo goed op de hoogte en worden er niet graag op gewezen.

In het geval dat jouw data niet aan de assumties voldoet, en je begeleider maakt er een punt van, ben je helaas aangewezen op de niet parametrische toetsen, net zoals je genoodzaakt bent om te fietsen of te lopen als je geen rijbewijs hebt. Voor (bijna) alle toetsen is er een alternatief, daar wordt bij elke toets op in gegaan.

Mijn mening is echter dat er niet te zwaar moet worden getild aan de assumpties als het om scripties van studenten gaat. De assumpties zijn in principe opgesteld voor de academische wereld waar de inhoud natuurlijk veruit het belangrijkste is. In de wetenschap gelden daar, vrij logisch natuurlijk, strenge regels in het geval iemand beweert een wetenschappelijke doorbraak te hebben gemaakt.

Jouw scriptie moet je toch meer zien als een oefening (rijles) waar jij kan laten zien dat je in staat bent om de juiste literatuur te vinden, op basis van de literatuur vragen kan formuleren, hypotheses op kan stellen en deze kan analyseren (met SPSS) en op basis van de gevonden resultaten de juiste conclusie kan formuleren. Het doel van je scriptie is niet om een wetenschappelijke doorbraak te forceren. Zou natuurlijk leuk zijn, maar realistisch is het niet.

Tenzij er echt grove schendingen zijn (je zet een blind iemand ook niet achter het stuur), is het vermelden dat je hebt waargenomen dat de assumpties geschonden zijn (lesauto’s zijn ook makkelijk te herkennen) in mijn ogen voldoende. Motiveer je keuze alleen wel, je laat dan ook meteen zien dat je weet waar je mee bezig bent. De SPSS vakken gaan daarnaast voor 85% over toetsen met assumpties en de meeste niet parametrische toetsen worden niet eens behandeld. Op zich zou het ook geen probleem moeten zijn als het afrijden voor je rijbewijs ineens in een andere auto moet dan waar je tot dan in hebt gelest maar dat doe je natuurlijk liever in een auto die je kent.

Kom je er niet uit met de assumpties in SPSS? Check dan onze online spoedbegeleiding of wat we nog meer voor je kunnen betekenen!

Onze methode in één minuut

Sanne (student) over onze scriptiebegeleiding

SPSS nog net geen chinees voor je?

De weg kwijt in SPSS? Is het kiezen van de juiste toets als het praten in Chinees?? Geen nood, wij helpen je om de controle terug te krijgen!

Nodige bevestiging in je keuzes

Het werken met SPSS betekent veel keuzes en fouten maken. Wij kijken met je mee en bespreken wat je hebt gedaan zodat jij je er weer zeker over voelt

Deadline toch halen (realistische planning)

Een naderende deadline icm SPSS zorgt voor stress. We stellen samen een realistische planning op zodat jij die deadline gaat halen!

Vertel ons wie je bent en we gaan samen met je aan de slag!

Nog één stap en je hebt je gratis kennismaking geregeld 🙂

Waarom Afstudeerbegeleider?

zijn je voorgegaan
0 studenten
Wat zeggen andere studenten over onze begeleiding