power analyse

power analyse 1

​Power analyse voor je onderzoekWanneer je proefpersonen moet inzetten voor het doen van een onderzoek, dan is het heel belangrijk om vooraf een analyse uit te voeren waarin je bepaalt hoeveel proefpersonen je precies nodig hebt. Natuurlijk is het zo dat een studie een betrouwbaarder resultaat geeft naar mate er meer personen aan deelnemen, maar […]

Meer lezen

Significantie Betekenis

significantie betekenis spss 1

Significantie: Wat betekent het?​Echt of toeval?Significantie is een belangrijke term in de statistiek. De term geeft aan of een effect echt is of ontstaan door toeval. In je steekproef kun je een verschil zien tussen bijvoorbeeld twee gemiddelden: 50 mannen scoren gemiddeld een 7,2 op wiskundetoetsen en 50 vrouwen een 7,0. Is dit effect significant? Ofwel, […]

Meer lezen

SPSS Basics

SPSS wat is het 1

Wat is SPSS?SPSS is een statistiekprogramma bedoelt om data inzichtelijk te maken en om statistische analyses te draaien. Het is in die zin niets meer dan een tool die wij gebruiken om beschrijvende statistieken inzichtelijk te maken en om verbanden en verschillen tussen variabelen aan te tonen.Hoe werkt SPSSSPSS bestaat uit drie schermen, de Dataset, […]

Meer lezen

Z-scores en Outliers

Z-score

Z-scoresEen Z-score geeft aan hoeveel standaarddeviaties een observatie van het gemiddelde af zit. Je krijgt dus je plek ten opzichte van het gemiddelde, uitgedrukt in een standaard maat. Dit heeft als voordeel dat je direct kunt zien hoe goed iemand scoort ten opzichte van de rest.Formule Z-score​De formule van de Z-score bestaat uit een observatie […]

Meer lezen

Multivariate Analyses

Multivariate

Wat zijn Multivariate Analyses?Alle analyses waarbij je de relatie test tussen meer dan twee variabelen kunnen gezien worden als multivariate analyses. Multivariate analyses worden in een artikel meestal besproken na de Univariate Analyses waarbij telkens los naar één variabele wordt gekeken en na de bivariate analyses die naar de relatie tussen maximaal twee variabelen kijken. […]

Meer lezen

Logistic Regression

Regression line

Logistische Regressie analyses kan je een voorspellend model maken om de kans op een positieve uitkomst van een categorische afhankelijke variabele te voorspellen. Dit kan met één of meerdere onafhankelijke variabelen. Hierbij is de categorische variabele vaak dichotoom maar het kan ook met een categorische variabele met meer dan twee categorieën. Hierbij voorspel je dus […]

Meer lezen

Kruistabellen en de Chi Kwadraat Analyse

Chi square

De Chi Kwadraat test wordt gebruikt om de relatie tussen twee categorische variabelen. Hierbij wordt een kruistabel gemaakt.In SPSS kun je dit doen via de functie ‘Crosstabs’. Deze vindt je onder analyse > descriptives > Crosstabs vervolgens zet je één van de twee variabelen in de rows en de ander in de Columns. Middels de […]

Meer lezen

SPSS Dataset Bewerken

dataset verwerken

Variabelen aanmakenVaak moeten variabelen die je wilt analyseren nog aangemaakt worden in SPSS. Dit kan zijn doordat je items wilt samenvoegen tot één overall variabele of dat je bijvoorbeeld een variabele wil omzetten/hercoderen (bijvoorbeeld door van een schaalvariabele een categorische variabele te maken).Items samenvoegenHet samenvoegen van items doe je meestal door hier het gemiddelde van […]

Meer lezen

Bivariate Analyses

Happy table

Wat zijn Bivariate Analyses?Alle analyses waarbij je de relatie test tussen twee variabelen kunnen gezien worden als bivariate analyses. Dus dat kunnen zowel t-testen, correlaties, ANOVA’s als regressies zijn. Bivariate analyses worden in een artikel meestal besproken na de Univariate Analyses waarbij telkens los naar één variabele wordt gekeken. Dit wordt ook wel beschrijvende statistiek […]

Meer lezen

Rapportage Pearson Correlatie APA norm

Rapportage Pearson Correlatie APA

Hoe Rapporteer je Pearson Correlatie in SPSS? Ten eerste, als je een correlatie hebt uitgevoerd met SPSS, noteer je de statistische resultaten. Deze notatie doe je volgens de APA-richtlijnen. Deze richtlijnen kun je zien als een profiel voor de opmaak van je resultaten. De richtlijnen worden heel streng nageleefd, dus het is wijselijk dit goed uit […]

Meer lezen

Voorkom Fouten, Download onze handleiding met SPSS Tips

x