Hulp bij Data-analyse

Bij het analyseren van de data uit kwantitatief onderzoek, zoals uit een vragenlijst of specifieke (computer)taken, kom je vaak meerdere knelpunten tegen. Vaak zijn deze knelpunten een gevolg van fouten die in een eerder stadium zijn gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer je je hypothesen in enquêtevragen moet omzetten of een keuze moet maken in antwoordmogelijkheden.

Wij kunnen je al vanaf het eerste stadium helpen. We kunnen je uitleggen hoe je juiste hypothesen opstelt, hoe je de variabelen in deze hypothesen het beste operationaliseren en hoe je vervolgens de vragen/items formuleert.

Wanneer je je data hebt verzameld, kunnen we je begeleiden bij het analyseren ervan. Wij kunnen je uitleggen welke toetsen je nodig hebt om de data te analyseren, hoe je deze toetsen uitvoert in SPSS, hoe je de output interpreteert en uiteindelijk conclusies kan doen over je hypothesen. Omdat wij gespecialiseerd zijn in het analyseren van data kunnen wij jou op meerdere valkuilen wijzen, zodat jij deze veelvoorkomende fouten niet maakt.

Contactformulier

Vul nu in, dan nemen we zo snel mogelijk (gemiddeld 1-2 uur, max 24 uur) contact met je op via de telefoon of mail om opties te bespreken.